Croeso cynnes yn ôl i fynyddoedd ac arfordir Eryri, Ynys Môn, a Phen Llyn. Rydym yn falch iawn o rannu gyda chi fod bron iawn pob un o ein haelodau 360 Eryri bellach ar agor ac yn gweithredu yn unol â chanllawiau Llywodraeth COVID-19. Gallwch nawr fwynhau ymweld â’n hatyniadau, darparwyr llety, bwytai a manwerthwyr unwaith eto!

Yn ogystal, rydym yn falch o ddweud bod llawer o’n haelodau 360Eryri eisoes wedi derbyn stamp cymeradwyo swyddogol ‘Barod Amdani’ – safon diwydiant a marc defnyddiwr COVID-19 ledled y DU. Mae’r dystysgrif ‘Barod Amdani’ yn rhoi sicrwydd i’r cyhoedd bod ein haelodau’n ailagor ar gyfer busnes gyda phrosesau clir ar waith i liniaru’r risg o COVID-19 megis cynnal glendid a chynorthwyo pellter cymdeithasol / corfforol – gan wneud eich ymweliad â Eryri yn ddiogel â phosib. Er mwyn sicrhau eich bod yn darganfod 360Eryri yn ddiogel, darllenwch ein cod ymddygiad COVID-19 yma.

Rydym yn argymell yn gryf i chi archebu ymlaen llaw unrhyw weithgareddau rydych chi’n bwriadu eu gwneud wrth drafeilio 360Eryri i warantu lle. Hefyd, cymerwch olwg i wirio pa rai o’n bwytai sydd ar agor, efallai y bydd angen i chi roi eich archeb bwyd i mewn ymlaen llaw i elwa o’r gwasanaethau tecawê sydd ar gael.

Gweler isod ddadansoddiad o ba rai o’n hatyniadau, darparwyr llety, bwytai a manwerthwyr sydd ar agor a beth sydd ar gael ar hyn o bryd i’w archebu ar hyd yr 360Eryri.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan!

Atyniadau

 • Adventure Parc Snowdonia – Ddim yn agor ar gyfer tymor 2020
 • Anglesey Sea Zoo – Ar agor
 • Bala Lake Railway – Ar agor
 • Cambrian Railway – i’w gadarnhau
 • Conwy Valley Railway – i’w gadarnhau
 • Electric Mountain Visitor Centre – Ddim ar agor eto, mae EMVC ar gau tan 2021.
 • Ffestiniog Welsh Highland Railway – Ar agor
 • Glasfryn Parc – gweithgareddau awyr agored, Siop, caffi a bowlio deg i gyd ar agor. Y ganolfan chwarae meddal ddim ar agor eto
 • Great Orme Tramway – Ddim ar agor eto
 • Greenwood Family Park – Ar agor saith diwrnod yr wythnos tan ddiwedd mis Awst.
 • Gypsy Wood – Ar agor
 • Inigo Jones Slate Works – Siop, Ffatri Llechi, Caffi a Teithiau ar agor
 • King Arthurs Labyrinth – Ar agor – Lost Legends of The Stone Circle (ir cyhoedd, dim grwpiau mawr), King Arthur’s Labyrinth Gift shop, Corris Craft Centre Studios, Caffi Y Crochan (gall dderbyn hyd at 30 o bobl, grwpiau i alw ymlaen llaw 01654 761 584 opt.5), Welsh Food and Drink i gyd ar agor. Ddim ar agor – King Arthur’s Labyrinth underground a Corris Mine Explorers.
 • Llanberis Lake Railway –  Ar agor
 • Llechwedd – Ar agor – Quarry Explorer, Quarry Walking Tour, Slate Mountain Glamping a Llechwedd Deep Mine. Slate Mountain Adventure ar agor ar gyfer mis Awst (i’w gadarnhau).
 • Lloyd George Museum – Ar gau.
 • Nant Gwrtheyrn – Caffi Meinir ac llety hunanarlwyo ar agor.
 • National Slate Museum  –  Yn ail agor ar 24 Awst
 • Plas Menai – Ar agor
 • Plas Tan Y Bwlch – Ddim ar agor eto.
 • Portmeirion – Ar agor
 • Rib Ride – Ar agor
 • Snowdon Mountain Railway – Ar agor ond llai o wasanaethau ar gael, Hafod Eryri wedi cau
 • STORIEL – Ar gau
 • Sygun Copper Mine – Ar agor
 • Talyllyn Railway Shop – Caffi ar agor a trenau’n rhedeg
 • The Fun Centre – Ddim ar agor eto.
 • Welsh Mountain Zoo – Ar agor
 • Zip World – Quarry karts, tree top nets, a velocity i gyd ar agor

 

Darparwyr Llety

 • Gwyliau Ynys Môn – Ar agor
 • Arlanfor – Ar agor
 • Sba a Phorthdy Coes Faen – Ar agor
 • Gwesty Gadlys – Ar agor
 • Parc Gwyliau Greenacres – Ar agor
 • Parc Carafannau Hendre Mynach – Ar agor
 • Glampio Llanfair Hall – Ar agor
 • Parc Carafannau a Chyfrinfa Banc Ogwen – Ar agor
 • Gwersylla Plas Gwyn – Ar agor
 • Tafarn y Bull – i’w gadarnhau
 • Gwesty Trefeddian – Ailagor ddydd Gwener 7 Awst 2020. Am y mis cyntaf, fwy neu lai, bydd y gwesty ar agor i drigolion y gwesty a dim dibreswyl.
 • Glampio a Gwersylla Waenfechan – Ar agor
 • Fferm Wern Fawr Manor – Hunan-arlwyo ar agor ar 11 Gorffennaf, B&B ar gau
 • Gwersylla Rhaeadrau Nantcol – Ar agor
 • Old Mill Farmhouse – Ar agor
 • Gwersylla Fferm Tŷ Croes – Ar agor
 • Plas Bodegroes – Yn ailagor ddydd Llun Awst 3ydd i breswylwyr, ac yn gweini cinio i bobl nad ydynt yn breswylwyr, dydd Llun – dydd Sadwrn ar Awst, yna dydd Mawrth – dydd Sadwrn am weddill y tymor
 • Black Boy Inn – Ar agor – yn yr awyr agored yn unig, amseroedd agor: 12.00 – 14.00 a 17.30 – 20.00

Bwytai

 • 3rd Space Kitchen & Bar – i’w gadarnhau
 • Dylan’s Restaurants – Ar agor ar gyfer bwyta a diodydd awyr agored yn Dylan’s, (trwy gadw lle yn unig) ym mwytai Criccieth, Llandudno a Menai Bridge. Cymryd archebion ar gyfer byrddau cymdeithasol hyd at 6 o bobl, gwasanaeth bwrdd yn unig, ac ar hyn o bryd yn yr awyr agored yn unig o dan ganopïau a pharasolau.
 • Eagles Inn – Siop ar agor
 • Enoch’s Fish & Chips – Ar agor
 • Oakeley Arms – Ar agor
 • Blas Mwy Black Lion – Ar agor i fynd ag ef i ffwrdd
 • Caffi Kiki – seddi y tu allan a tecawê o’r bwyty pop-up yng Nghaffi Lakeside
 • Deli’r Banc – Ar agor
 • Groes Inn – Yn agor 3 Awst, bwyd a diod (tecawê) ar 14eg Gorffennaf

Manwerthu

 • Anna Davies – Ar agor
 • Hootons Homegrown – Mae tair siop fferm ar agor (Brynsiencyn, Llanfairpwll ac yng Nghanolfan Arddio Fron Goch). Mae ‘Pick Your Own’ ar agor ar gyfer ffrwythau a llysiau ac mae Labyrinth ar agor i bobl gerdded o gwmpas. Dim dyddiad wedi’i osod i ailagor caffi eto.

 

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1