Rydym yn falch o gyflwyno bod llawer o’n haelodau 360 Eryri wedi derbyn y stamp cymeradwyo swyddogol ‘Barod Amdani’ – safon diwydiant a marc defnyddiwr COVID-19 ledled y DU. Mae’r dystysgrif ‘Barod Amdani’ yn cael ei gwobrwyo i fusnesau sy’n cadw at y Llywodraeth a chanllawiau iechyd y cyhoedd, wrth iddynt weithio tuag at ailagor eu drysau eto i’r cyhoedd.

Wrth i’n haelodau 360 Eryri groesawu ymwelwyr yn ôl i fynyddoedd ac arfordir Eryri, Ynys Môn a’r Llyn, mae’n bwysig cydnabod bod ein busnesau Cymreig yn gwneud eu rhan er mwyn ailagor yn ddiogel i ymwelwyr a’r gymuned leol. Bydd ein hatyniadau, darparwyr llety, bwytai a manwerthwyr sy’n ‘Barod Amdani’ yn rhoi sicrwydd i’r cyhoedd y byddant yn ailagor gyda phrosesau clir ar waith i liniaru’r risg o COVID-19 megis cynnal glendid a chynorthwyo cymdeithasol / pellhau corfforol.

Dyma ein haelodau sydd eisoes wedi derbyn y marc cymeradwyo ‘Barod Amdani’ –

 • Anglesey Sea Zoo
 • Bala Lake Railway
 • Ffestiniog Welsh Highland Railway
 • GreenWood Family Park
 • Gypsy Wood
 • King Arthurs Labyrinth (Siop Anrhegion, Corris Craft Centre Studios, Caffi, Siop Cynnyrch Cymreig)
 • Llechwedd
 • Llanberis Lake Railway
 • Nant Gwrtheyrn
 • Portmeirion
 • Plas Menai
 • RibRide
 • Snowdon Mountain Railway
 • Sygun Copper Mine (mae’r dyddiad ailagor i’w gadarnhau ar gyfer yr atyniad tanddaearol)
 • Talyllyn Railway
 • Welsh Mountain Zoo
 • Zip World
 • Anglesey Holidays
 • Arlanfor
 • Black Boy Inn
 • Eagles Inn
 • Gadlys Hotel
 • Hendre Mynach Caravan Park
 • Llanfair Hall Glamping
 • Trefeddian Hotel
 • Waenfechan Glamping & Camping
 • Wern Manor Farm
 • Deli’r Banc
 • Plas Gwyn Caravan & Camping Park
 • Old Mill Farmhouse
Darganfyddwch sut y gallwch teithio ar hyd llwybr 360 Eryri yn ddiogel trwy ddarllen ein Cod Ymddygiad COVID-19.

Ydych chi’n fusnes nad yw’n ‘Barod Amdani ‘eto?

Os yw’ch busnes yn gweithredu yn y DU a’ch bod wedi darllen a gweithredu canllawiau ailagor COVID-19 y Llywodraeth, deall y canllawiau gan Iechyd y Cyhoedd a bod Asesiad Risg COVID-19 ar waith, gallwch wneud cais am farc safonol y diwydiant trwy gwblhau a hunanasesiad trwy’r platfform ar-lein. Mae hyn yn cynnwys rhestr wirio sy’n cadarnhau eich bod wedi rhoi’r prosesau angenrheidiol ar waith. Yna byddwch yn derbyn ardystiad a’r marc ‘Barod Amdani’ i’w arddangos ar eich adeilad ac ar-lein.

Darganfyddwch fwy ar sut y gallwch wneud cais am eich tystysgrif ar https://www.visitbritain.org/business-advice/were-good-go-industry-standard

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1