Beth yw cwci?

Ffeiliau testun bychan yw cwcis sy’n cael eu rhoi ar eich cyfrifiadur gan y gwefannau rydych chi’n ymweld â nhw. Maen nhw’n cael eu defnyddio ar raddfa eang er mwyn i wefannau weithio, neu weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal ag i ddarparu gwybodaeth i berchnogion y wefan.

Y cwcis rydyn ni’n eu defnyddio

Cwcis sydd wir eu hangen

Mae angen y cwcis hyn er mwyn i’n gwefan weithredu, ac maen nhw’n cynnwys eitemau fel pa un ai i ddangos y blwch naid hwn neu eich sesiwn wrth fewngofnodi i’r wefan. Does dim modd analluogi’r cwcis hyn.

Perfformiad

Rydyn ni’n defnyddio gwasanaethau trydydd parti fel Google Analytics i fesur perfformiad ein gwefan. Mae hyn yn ein helpu i deilwra cynnwys y safle i anghenion ein hymwelwyr.

Swyddogaethol

O bryd i’w gilydd, mae’n bosibl y byddwn ni’n defnyddio cwcis i storio darnau allweddol o wybodaeth i wneud ein gwefan yn haws i chi ei defnyddio. Ymysg yr enghreifftiau o hyn mae cofio dewisiadau ffurf a ddewiswyd er mwyn cyflymu’r defnydd ohonyn nhw yn y dyfodol. Nid yw’r cwcis hyn yn angenrheidiol er mwyn i’r safle weithio, ond fe allan nhw wella’r profiad pori.

Targedu

Gallwn ddefnyddio gwasanaethau hysbysebu sy’n cynnwys bannau olrhain i’n galluogi i dargedu ein hymwelwyr gyda hysbysebion penodol ar lwyfannau eraill fel chwilio neu gyfryngau cymdeithasol. Nid oes angen y cwcis hyn ond fe allan nhw wella’r gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig a’u hyrwyddo.

Sut ydw i’n newid fy ngosodiadau cwcis?

Gallwch newid eich gosodiadau cwcis drwy fynd i’n tudalen gosodiadau. Bydd hyn yn caniatáu i chi reoli eich gosodiadau ac optio allan ac i mewn yn achos rhai cwcis.

Yn ogystal, yn achos y mwyafrif o borwyr gwe, gallwch gael rhywfaint o reolaeth dros y mwyafrif o gwcis drwy gyfrwng gosodiadau’r porwr. I ddysgu mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i www.aboutcookies.org neu www.allaboutcookies.org.

Os ydych chi’n defnyddio’r porwr Chrome ac yn dymuno optio allan o gael eich olrhain drwy Google Analytics ar draws pob gwefan, ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Mae croeso i chi gysylltu â ni am ragor o wybodaeth

Os oes gennych chi gwestiynau am sut mae ein gwefan yn defnyddio cwcis, cysylltwch â ni ac fe wnaiff un o’n tîm yn cysylltu â chi.

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1