Rydyn ni eisiau i bawb sy’n ymweld â’n gwefan deimlo bod croeso iddyn nhw yma a bod eu profiad yn un gwerth chweil.

Beth rydyn ni’n ei wneud

Er mwyn ein helpu ni i wneud ein gwefan yn lle cadarnhaol i bawb, rydyn ni wedi bod yn defnyddio’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) 2.0. Mae’r canllawiau hyn yn egluro sut i wneud cynnwys gwe yn fwy hygyrch i bobl ag anableddau, ac yn hwylus i bawb.

Mae gan y canllawiau dair lefel o hygyrchedd – A, AA ac AAA. Rydyn ni wedi dewis Lefel AA fel y targed ar gyfer ein gwefan.

Sut hwyl rydyn ni’n ei chael arni?

Rydyn ni wedi gweithio’n galed ar ein gwefan ac yn credu ein bod ni wedi cyflawni ein nod o hygyrchedd Lefel AA. Rydyn ni’n monitro’r safle yn rheolaidd er mwyn cynnal hyn, ond os cewch chi unrhyw broblem, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1