Cyrchfan gwyliau teulu yng ngogledd Cymru gydag amrywiaeth eang o weithgareddau, diwylliant a dewis o fwytai i bob oed. Mae’r Penrhyn yn cynnig popeth, o olygfeydd arfordirol prydferth a chestyll hanesyddol i nofio ger cildraethau bach a syrffio’r traethau hyfryd. Dewch i fwynhau llety o’r radd flaenaf a mannau bwyta cain gydag Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yn y cefndir.

Dewch o hyd i’r mannau gorau ar gyfer ymweliadau, bwyta ac aros ar Benrhyn Llŷn.

Y pethau gorau i’w gwneud

Y mannau gorau i fwyta ac aros

Plan My Trip
0 mi1 day
Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1