Mae cymaint i’w weld a’i wneud wrth i chi groesi’r ardal wych, fynyddig hon. Gyda’r Wyddfa – mynydd uchaf Cymru – yn tra-arglwyddiaethu, mae rhan ogleddol y Parc Cenedlaethol hefyd yn cynnwys 16 copa arall. Yn enwog am ei fythau, chwedlau a diwylliant Cymru, mae’r Eryri fodern yn adnabyddus am ei chasgliad o atyniadau llawn adrenalin a’i diwydiant a threftadaeth.

Dyma restr o’r pethau gorau i’w gwneud a’u gweld yng ngogledd Eryri

Y pethau gorau i’w gwneud

Y mannau gorau i fwyta ac aros a siopa

My Trip
0 mi1 day
Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1