Mynyddoedd ysblennydd, dyffrynnoedd dwfn, traethau gwyn godidog, llynnoedd, aberoedd tawel a chestyll wrth gwrs. Mae ardal de Eryri yn ymgorffori’r cyfan sy’n wych am y Gymru wyllt a mawreddog. Bydd plant a’r rhai sy’n ymddiddori mewn treftadaeth fel ei gilydd yn hoffi darganfod y straeon hynafol a gallant fwynhau cerdded neu feicio drwy’r hanes byw yn y dirwedd oesol hon.

Dyma restr o’r pethau gorau i’w gwneud a’u gweld yng de Eryri

Y pethau gorau i’w gwneud

 • Rheilffordd Stêm Tal-y-llyn
  Y rheilffordd gadwraeth gyntaf yn y byd, amgueddfa, caffi a theithiau cerdded.
 • Labrinth y Brenin Arthur
  Teithiwch dan ddaear ar gwch a darganfod chwedl y Brenin Arthur.
 • Rheilffordd Llyn Tegid
  Taith hyfryd ar hyd glannau Llyn Tegid drwy Barc Cenedlaethol Eryri.
 • Castell Harlech
  Yn eistedd ar ben clogwyn uchel gyda golygfeydd dros Fae Tremadog.

Y mannau gorau i fwyta ac aros a siopa

Plan My Trip
0 mi1 day
Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1