Cyfartaledd hyd: 3 awrs

Amwynderau

  • Bwyd
  • Parcio

Ewch ati i greu atgofion ar gyfer y teulu cyfan drwy fynd ar daith ar Reilffordd yr Wyddfa. Dechreuwch ar eich diwrnod anturus yn Llanberis ac yna ewch ar drên stêm treftadaeth neu drên disel traddodiadol. Fel yr unig reilffordd rhac a phiniwn gyhoeddus yn y Deyrnas Unedig, rydyn ni wedi bod yn cludo teithwyr ar daith wefreiddiol i gopa’r Wyddfa ers 1896.

Dewch ar daith reilffordd unigryw i gopa mynydd uchaf Cymru – lle chwedlonol a llawn dirgelion. Gadewch eich esgidiau cerdded adref i weld drosoch eich hun pam mae Rheilffordd yr Wyddfa wedi cael ei disgrifio fel un o’r teithiau mwyaf rhyfeddol ar drên yn unrhyw le yn y byd.

Ar ôl cyrraedd y copa, dylech fynd i’r caffi a’r ganolfan ymwelwyr, ac wrth gwrs dynnu llun ar y Garnedd sy’n dynodi copa’r mynydd, 1085 metr uwchlaw lefel y môr.

Mae Rheilffordd yr Wyddfa yn atyniad tymhorol sy’n agored rhwng canol mis Mawrth a diwedd mis Hydref (os yw’r tywydd yn caniatáu). Cynghorir chi i archebu ymlaen llaw gan ein bod yn aml yn gwerthu pob tocyn yn ystod gwyliau’r ysgol ac yn ystod cyfnodau braf.

Cofiwch gynnwys Llanberis fel rhan o ddiwrnod cyfan allan ar eich amserlen Eryri 360 drwy ymweld ag atyniadau cyfagos fel Rheilffordd Llyn Padarn a’r Amgueddfa Lechi Genedlaethol.

Discover More

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1