Cyfartaledd hyd: 3 awrs

Amwynderau

  • Bwyd
  • Parcio

Ewch ar antur fythgofiadwy ar Reilffordd yr Wyddfa, sydd wedi’i disgrifio fel un o’r teithiau rheilffordd fwyaf golygfaol yn y byd. Mae’r trenau’n cychwyn ei thaith o Orsaf Llanberis i Gopa’r Wyddfa, taith a brofwyd gan tua 12 miliwn o deithwyr ers 1896.

Ar ddiwrnod clir gall y golygfeydd ymestyn cyn belled ag Iwerddon o Hafod Eryri, canolfan ymwelwyr uchaf y DU, 1,085 metr uwchben lefel y môr. Gyda golygfeydd godidog, mae’r cyfan yn rhan o ddiwrnod allan gwych i chi a’ch teulu yng Ngogledd Cymru.

Mae’r trenau i’r Copa yn rhedeg rhwng diwedd y gwanwyn a diwedd mis Hydref (yr union ddyddiadau i’w cadarnhau) os bydd y tywydd yn caniatáu. Yn ystod y tymor cynnar (Mawrth-Mai) bydd trenau’n rhedeg i’r Clogwyn ¾ i fyny’r mynydd, lle mae’r llwyfan gwylio heb gysgod yn cynnig golygfeydd godidog i’r dyffrynnoedd islaw.

Mae union ddyddiadau agor a chau’r rheilffyrdd yn dibynnu ar y tywydd, edrychwch ar y wefan i gael cadarnhad o’r dyddiadau gweithredu.

Mae dau wasanaeth ar gael, y Heritage Steam Experience a’r Gwasanaeth Diesel Traddodiadol. Argymhellir yn gryf eich bod yn archebu ar-lein ymlaen llaw.

Mae cynnig ‘Early Bird’ arbennig ar gael ar y gwasanaeth disel (tocyn dychwelyd) am 9yb drwy gydol y tymor.

Discover More

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1