Amwynderau

  • Llety
  • Cyfeillgar i gŵn
  • Bwyd
  • Parcio
  • Trydan

Wedi’i leoli yng nghanol antur yng Ngogledd Cymru yn Zip World Llechwedd, mae Plas Weunydd yn westy bwtîc pedair seren o safon sydd wedi’i leoli’n berffaith fel eich canolbwynt ar gyfer archwilio popeth sydd gan Eryri i’w gynnig.

Mae pob un o’r 24 ystafell ym Mhlas Weunydd wedi’u dodrefnu’n chwaethus i fod yn gyfforddus ac yn gyfeillgar i deuluoedd, ac yn cynnwys WIFI am ddim, dŵr potel, te & coffi, a Smart TV. Rydym yn cynnig amrywiaeth o fathau o ystafelloedd ar gyfer eich arhosiad o ystafelloedd teulu, ystafelloedd teulu rhyng-gysylltiedig, a hyd yn oed mannau sy’n croesawu cŵn.

Chwilio am rywbeth ychydig yn fwy anturus? Ychydig funudau o gerdded o’r gwesty mae Llechwedd Glamping, safle glampio pum seren Croeso Cymru sy’n cynnwys chwe phabell saffari moethus. Yn uchel ar ochr y bryn uwchben Plas Weunydd, mae pob pabell saffari yn gwbl en-suite, gyda WIFI am ddim a chegin fach, hob trydan, a barbeciw preifat. Mae ein pebyll hefyd yn gyfeillgar i gŵn.

Bar y gwesty a’r lolfa yw’r lle perffaith i ymlacio ar ôl diwrnod caled o archwilio popeth sydd gan Eryri i’w gynnig. Yn ysgafn ac yn eang, a gyda golygfeydd godidog i lawr Dyffryn Ffestiniog, mae gan ein bar ddewis trawiadol o gwrw a gwirodydd gan rai o enwau gorau Cymru!

Discover More

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1