Cyfartaledd hyd: 1 awr

Amwynderau

  • Parcio

Mae Amgueddfa Lloyd George yn Eifionydd yn adrodd stori ysbrydoledig y bachgen o bentref bach Llanystumdwy a ddaeth yn Brif Weinidog Prydain yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn ddiwygiwr a newidiodd fywydau pob un drwy gyflwyno diwygiadau cymdeithasol sylfaenol fel Yswiriant Gwladol a Phensiwn y Wladwriaeth.

Ewch i weld y bwthyn yn Llanystumdwy lle magwyd Lloyd George, wedi ei adfer i fod yn debyg i’r cyfnod pan oedd yn byw yno, rhwng 1864 a 1880. Mae’r theatr yn yr Amgueddfa yn chwarae ffilm am ei yrfa, lle gallwch ei wylio yn dod yn fyw drwy “ben sy’n siarad”.

Archwiliwch gasgliadau unigryw, gan gynnwys y pensiwn cyntaf a gyhoeddwyd, copi drafft o gytundeb heddwch y Rhyfel Byd Cyntaf, gwisgoedd o’r cyfnod a llawer mwy. Ceir ystafell ddosbarth Fictoraidd yno hefyd, lle mae modd i chi gael blas ar arddull lem gwersi’r cyfnod.

Y tu allan, gallwch fwynhau’r ardd Fictoraidd hyfryd a mynd am dro at fedd Lloyd George ger afon Dwyfor.

Yn agored o’r Pasg hyd at fis Hydref ac yn hawdd ei gyrraedd o Borthmadog a Phwllheli ar lwybr bws rhif 3. Disgrifiwyd yr amgueddfa fel “Perl gudd” gan Croeso Cymru, diolch i’w harteffactau a’i dehongliadau unigryw. Atyniad treftadaeth pob tywydd sy’n rhy dda i’w golli.

Discover More

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1