Amwynderau

 • Llety
 • Cyfeillgar i gŵn
 • Parcio

Wedi’i leoli ar Lwybr Arfordirol Ynys Môn o fewn Marina Caergybi, mae ein fflat gwyliau sydd wedi’i benodi’n dda yn darparu llety cyfforddus i bedwar o bobl mewn dwy ystafell wely ddwbl gyda phopeth sydd ei angen ar gyfer cysur.

Wedi’i leoli ym Marina hyfryd Caergybi, Fflat Gwyliau Ynys Lawd –

Yn elwa o ffenestr o’r llawr i’r nenfwd gyda golygfeydd o Fôr Iwerddon, angorfeydd yn y blaendir & Mynydd Caergybi yn y cefndir.

Mae’r Fflat fawr dwy ystafell wely hon yn cynnwys golygfa o’r môr, balconi, parcio wedi’i ddyrannu, a mynediad lifft. Mae gwesteion yn cael defnydd unigryw o ardal fyw cynllun-agored gyda chegin fodern llawn offer gyda te & coffi am ddim!

Mae gan Ynys Lawd bopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich gwyliau ar Ynys Môn sy’n cynnwys:

 • Golygfeydd arfordirol godidog o’r lolfa
 • Ystafell ymolchi gyda chawod (bwerus) bros y bathr
 • Lolfa gyda teledu, chwaraewr DVD, rhyngrwyd & gemau
 • Prif ystafell wely gyda gwely ‘King Size’
 • Ail ystafell wely gyda gwely dwbl
 • ‘Smart TV’ ar wal y ddwy ystafell wely
 • Y ddwy ystafell wely gyda chypyrddau dillad wedi’u gosod & droriau
 • Lampau ochr gwely gyda socedi gwefrydd USB
 • Tywelion & dillad gwely a ddarperir
 • Awyriad Adfer Gwres ym mhob ystafell
 • Peiriant Golchi​
 • Hygyrch i gadair olwyn
 • Mae croeso hefyd i gwn sy’n ymddwyn yn dda!
 • Cyfleusterau lansio cychod (am gost ychwanegol)
 • Nos, 3 noson & cyfraddau wythnosol
 • Ar hyd Llwybr Arfordirol Ynys Môn

Amenities: Fflat llawn offer / Cegin gynhwysfawr / Lolfa cynllun agored & ystafell fwyta / 2 ystafell wely ddwbl / ‘Smart TV’ & Wi-Fi trwy’r fflat / Ystafell Ymolchi gyda chawod dros y bath / Yn gyfeillgar i Gŵn / Parcio / siopau cyfagos, bwytai, bariau & tafarndai

Discover More

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1