Cyfartaledd hyd: 4 awrs 30 munuds

Amwynderau

  • Bwyd
  • Parcio
  • Cyfeillgar i gŵn

Mae golygfeydd ysblennydd, cerbydau cyfforddus a pheiriannau stêm hanesyddol yn aros amdanoch chi yng nghanol Eryri. Mae arfordir godidog, coetiroedd hynafol, mynyddoedd, afonydd a chastell ysblennydd Caernarfon i gyd ar y daith wrth i chi ddechrau o Gaernarfon, Porthmadog neu Flaenau Ffestiniog ar daith ar Reilffyrdd hanesyddol Ffestiniog ac Eryri.

Rydyn ni’n cynnig diwrnod delfrydol i deuluoedd a chyplau fel ei gilydd, ac mae ein teithwyr yn teithio mewn rhai o’r cerbydau mwyaf cyfforddus sydd ar unrhyw reilffordd dreftadaeth yn y Deyrnas Unedig. Mae hyd yn oed modd teithio ym moethusrwydd y dosbarth cyntaf Pullman gyda bwyd wedi ei goginio’n ffres wedi ei weini tra’r ydych chi’n eistedd yn eich sedd.

Fel y cwmni trenau treftadaeth hynaf a’r hiraf ei oes yn y byd sy’n dal i weithio, rydym yn gwybod tipyn go lew am yr hyn sy’n gwneud taith yn arbennig. Bydd hyd yn oed taith fer ar ein rheilffyrdd yn eich helpu chi i ymlacio – yn gymaint felly fel ein bod ni’n siŵr y byddwch chi eisiau gwneud y cyfan drosodd a throsodd.

Gyda dewis o 20 o fannau cychwyn i’ch taith, a chymaint o wahanol ddewisiadau taith a thirweddau ar gyfer y rhan fwyaf o amserlenni, mae ein rheilffyrdd ni’n cynnig rhywbeth i bawb.

Dewch i fwynhau diwrnod gyda ni – stêm, golygfeydd a mynyddoedd ac arfordir Eryri mewn un pecyn hyfryd.

Our locations

locations on map

Discover More

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1