Cyfartaledd hyd: 2 awrs

Amwynderau

  • Electric
  • Food
  • Parking

Rydym yn eich gwahodd i archwilio’r ddistyllfa wisgi gyntaf yng Ngogledd Cymru ers dros 100 mlynedd. Ewch o gwmpas y ddistyllfa a dysgu am Wisgi Cymreig a blasu portffolio sydd wedi ennill gwobrau, neu hyd yn oed dod yn ddistyllwr am y prynhawn a gwneud eich gin eich hun! Mae canolfan ymwelwyr ar y safle gyda siop a chaffi yn gweini bwyd a diod Cymreig.

Mae pentref Abergwyngregyn yn gartref i’n distyllfa ac yn eistedd wrth droed rhaeadr enwog Rhaeadr Aber. Gan ddenu dros 50,000 o ymwelwyr y flwyddyn, mae’r llecyn hardd hwn yn hawdd ei gyrraedd, ychydig oddi ar yr A55 a thafliad carreg o’r arfordir. Yn flaenorol yn waith llechi yn y 19eg ganrif, yn ffatri fargarîn yn ystod y rhyfeloedd byd, ac yn fwy diweddar yn ddepo cyfanwerthwr diodydd, mae adeilad ein distyllfa wedi’i adnewyddu a’i adnewyddu’n gariadus, gan brofi’r lle delfrydol i greu ein hysbryd ac arddangos yr angerdd a’r sgil mewn ein crefftwaith.

Eisteddwch wrth ymyl yr afon a mwynhewch amrywiaeth o fwyd a diod Cymreig (gan gynnwys ein gins a gwirodydd arobryn) yn ein caffi. Mae cadeiriau uchel ar gael i fabanod.

Mae’r siop anrhegion ar agor i chi bori trwy nwyddau Aber Falls, nwyddau o ffynonellau lleol, ac wrth gwrs ein portffolio o wirodydd sydd wedi ennill gwobrau.

 

Our locations

locations on map

Discover More

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1