Diolch i chi am gofrestru ar gyfer cerdyn disgownt Tocyn Eryri. Dylech gadw golwg am y neges e-bost cadarnhau rydyn ni wedi ei hanfon atoch.

Dangoswch eich neges e-bost cadarnhau wrth y ddesg flaen i aelod o staff, wrth ymweld â’r busnes cyntaf y byddwch yn ymweld ag ef.

Fe wnawn nhw roi eich cerdyn disgownt Tocyn Eryri AM DDIM i chi.

SYLWER

Ni ellir cael y disgownt ar yr ymweliad 1af â’r busnes lle’r ydych chi wedi codi’r Tocyn Eryri am ddim. Mae gostyngiadau ar eich ymweliad nesaf yno, neu mewn busnesau eraill sy’n cymryd rhan.

Mae eich Tocyn Eryri yn ddilys am y flwyddyn galendr gyfan o’r dyddiad y rhoddir y tocyn, a gellir defnyddio pob cerdyn i hawlio disgownt ar gyfer hyd at 4 o bobl.

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1