Cyfartaledd hyd: 3 awrs

Ewch ar antur fythgofiadwy ar Reilffordd yr Wyddfa sydd wedi’i disgrifio fel un o’r teithiau rheilffordd fwyaf golygfaol yn y byd. Mae trenau’n gadael o Orsaf Llanberis ac yn cychwyn ar eu dringfa i fyny’r Wyddfa, Yr Wyddfa, taith a brofwyd gan ryw 12 miliwn o deithwyr er 1896. Gyda golygfeydd godidog a golygfeydd syfrdanol, mae’r cyfan yn rhan o ddiwrnod allan gwych i chi a’ch teulu yng Ngogledd Cymru.

Mae dau wasanaeth ar gael, y Heritage Steam Experience a’r Gwasanaeth Disel Traddodiadol. Argymhellir yn gryf archebu ymlaen llaw ar-lein.

Mae Rheilffordd yr Wyddfa yn atyniad tymhorol sy’n agored rhwng 8fed Ebrill a 30fed o Hydref (os yw’r tywydd yn caniatáu). Cynghorir chi i archebu ymlaen llaw gan ein bod yn aml yn gwerthu pob tocyn yn ystod gwyliau’r ysgol ac yn ystod cyfnodau braf. Bwriad Rheilffordd yr Wyddfa yw ailagor ganol mis Mawrth 2023 os bydd y tywydd yn caniatáu, bydd yr union ddyddiad agor yn cael ei gadarnhau’r flwyddyn nesaf.

Cofiwch gynnwys Llanberis fel rhan o ddiwrnod cyfan allan ar eich amserlen Eryri 360 drwy ymweld ag atyniadau cyfagos fel Rheilffordd Llyn Padarn a’r Amgueddfa Lechi Genedlaethol.

Discover More

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1