Cyfartaledd hyd: 3 awrs

Ewch ar antur fythgofiadwy ar Reilffordd yr Wyddfa sydd wedi’i disgrifio fel un o’r teithiau rheilffordd fwyaf golygfaol yn y byd. Mae trenau’n gadael o Orsaf Llanberis ac yn cychwyn ar eu dringfa i fyny’r Wyddfa, Yr Wyddfa, taith a brofwyd gan ryw 12 miliwn o deithwyr er 1896. Gyda golygfeydd godidog a golygfeydd syfrdanol, mae’r cyfan yn rhan o ddiwrnod allan gwych i chi a’ch teulu yng Ngogledd Cymru.

Mae dau wasanaeth ar gael, y Heritage Steam Experience a’r Gwasanaeth Disel Traddodiadol. Argymhellir yn gryf archebu ymlaen llaw ar-lein.

Mae Rheilffordd yr Wyddfa yn atyniad tymhorol sy’n agored rhwng 8fed Ebrill a diwedd mis Hydref (os yw’r tywydd yn caniatáu). Cynghorir chi i archebu ymlaen llaw gan ein bod yn aml yn gwerthu pob tocyn yn ystod gwyliau’r ysgol ac yn ystod cyfnodau braf.

Cofiwch gynnwys Llanberis fel rhan o ddiwrnod cyfan allan ar eich amserlen Eryri 360 drwy ymweld ag atyniadau cyfagos fel Rheilffordd Llyn Padarn a’r Amgueddfa Lechi Genedlaethol.

Discover More

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1