Disgownt Cerdyn Eryri ar gael

Cyfartaledd hyd: 2 awrs

Amwynderau

  • Llety
  • Bwyd
  • Parcio
  • Cyfeillgar i gŵn

Mae Canolfan Parc Cenedlaethol Eryri ym Mhlas Tan y Bwlch, wrth galon y Parc Cenedlaethol, yn ganolfan astudio ac ymwelwyr i bobl sy’n hoffi cefn gwlad sydd eisiau dysgu mwy am y maes anhygoel hwn.

Mae’r ganolfan yn cynnig cyrsiau sy’n ymwneud â phob agwedd ar gefn gwlad, hanes a chrefft yn ogystal â chynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau a dathliadau eraill. Mae gennym lety ac ystafelloedd cyfarfod, sy’n golygu ein bod ni’n ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau corfforaethol a digwyddiadau mewn grwpiau. Yn ogystal, mae gennym ni fan arddangos diddorol, sy’n cynnal rhaglen o ddarnau celf gan artistiaid lleol, ynghyd ag arddangosfa gref o arteffactau o gloddfeydd archaeolegol.

Os ydych chi’n ymweld â Pharc Cenedlaethol Eryri, dyma’r lleoliad delfrydol i chi gymryd seibiant. Ewch am dro yn y gerddi Fictoraidd hanesyddol a’r coetiroedd, lle cewch chi weld rhai o’r coed mwyaf hynafol a mwyaf eu maint sy’n tyfu yn unrhyw le yn y Deyrnas Unedig.

Mwynhewch fyrbryd heddychlon yn edrych dros ddyffrynnoedd a fforestydd Eryri. Yn ein hystafelloedd te (sy’n agored o’r Pasg hyd fis Hydref) mae lluniaeth ysgafn ar gael, gan gynnwys ein cacennau cartref arbennig.

Rydyn ni o fewn cyrraedd hawdd o’r A487, ychydig filltiroedd i’r dwyrain o Borthmadog.

Discover More

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1