Amwynderau

  • Llety
  • Bwyd
  • Parcio
  • Cyfeillgar i gŵn

Mae gwesty a bwyty’r Oakeley Arms yng nghalon Eryri, a dyma un o westai mwyaf hanesyddol Cymru. Yn dyddio’n ôl i’r 16eg ganrif, mae mynyddoedd, dyffrynnoedd ac afonydd godidog gerllaw’r gwesty. Arhoswch gyda ni neu dewch draw am damaid i’w fwyta neu ei yfed.

Yn ein bwyty a’n bar, rydyn ni’n cynnig bwyd Cymreig traddodiadol gan ddefnyddio cynnyrch lleol a thymhorol. Rhowch gynnig ar ddewis blasus o brydau arbennig a bwyd cartref.

Mwynhewch aros yn un o’r 12 ystafell en-suite, neu arhoswch fel grwp yn un o’n 6 bwthyn hunanarlwyo. Cysgwch yn dawel ar ôl diwrnod o deithio, gan ddeffro ar ôl dadflino i frecwast Cymreig braf i’ch paratoi ar gyfer eich antur nesaf.

Ydych chi awydd cyfle pellach i ymlacio yn ystod eich arhosiad? Beth am archebu sesiwn gyda’n Therapydd Tylino a Reiki. Mae’r triniaethau’n cynnwys adweitheg, tylino cerrig poeth a thylino’r pen yn arddull India. Yr union beth sydd ei angen arnoch ar ôl eich diwrnod o weithgareddau ar lwybr Eryri 360

Discover More

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1