Disgownt Cerdyn Eryri ar gael

Cyfartaledd hyd: 3 awrs

Amwynderau

  • Llety
  • Bwyd
  • Parcio
  • Cyfeillgar i gŵn

Mae Ceudyllau Llechi Llechwedd yn Chwarel lechwedd hanesyddol, ger Blaenau Ffestiniog, gyda harddwch Parc Cenedlaethol Eryri o’u hamgylch. Rydyn ni’n gartref i atyniad ‘Antur y Mynydd Llechi’ sydd wedi ennill gwobrau, sy’n daith dair awr lle byddwch chi’n darganfod pethau uwchlaw ac islaw’r ddaear.

Bydd eich trip yn cychwyn drwy archwilio’r chwarel oddi ar y ffordd, gan ddringo i 1,500 o droedfeddi uwchlaw lefel y môr ac – os bydd y tywydd yn caniatáu – cewch olygfeydd o Eryri, Castell Harlech a ledled Môr Iwerddon. Bydd ail hanner eich antur yn mynd â chi i bwynt mynediad hwylusaf y mwynglawdd ar reilffordd ceblau mwyaf serth Prydain.

Mae’r daith yn un emosiynol, yn croniclo amodau gwaith cywrain y chwarelwyr ac yn cloi gyda sioe oleuadau a sain drawiadol. Mae’r ffaith ein bod ni wedi ennill ‘Atyniad y flwyddyn 2019’ Twristiaeth Gogledd Cymru, ac ein bod ni wedi cael ein cynnwys yn Oriel Anfarwolion Trip Advisor, yn ddigon o resymau i chi ein cynnwys ni yn eich amserlen Eryri 360.

Mae gennym lety gwobredig a llety glampio ar y safle – y cyfan yn cynnig golygfeydd godidog. Mae’r rhain yn ganolbwynt gwych i archwilio atyniadau eraill cyfagos fel Portmeirion ac atyniadau eraill Zip World ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Discover More

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1