Cyfartaledd hyd: 1 awr

Amwynderau

  • Dog Friendly
  • Food

Mae Llandudno yn cael ei hadnabod fel Brenhines Cyrchfannau Cymreig gyda phier hiraf Cymru ac yn cynnig golygfeydd gwych, ffair hwyl i blant iau, Olwyn Ferris wych a difyrion dosbarth 1af. Dewch i ymuno â ni am dro hamddenol gyda stondinau bwyd ardderchog a chonsesiynau i ddod o hyd i’r anrheg berffaith.

Yn ymestyn 2,295 troedfedd (700 m) dros y môr, Pier Llandudno yw’r hiraf yng Nghymru, ac un o’r goreuon yn y DU, ac fe’i pleidleisiwyd yn “Pier y Flwyddyn 2005” gan aelodau Cymdeithas Genedlaethol Pierau.

Pier Llandudno yw’r prif atyniad i ymweld ag ef tra ar wyliau yn Llandudno, lleoliad gwyliau gwych yng Nghymru. Ni yw’r Pier hiraf yng Nghymru ac rydym yn cynnig golygfeydd gwych o Fôr Iwerddon ac Arfordir Gogledd Cymru. Ar ben y golygfeydd godidog, rydym yn cynnig taith hamddenol gyda stondinau bwyd rhagorol a chonsesiynau i ddod o hyd i’r anrhegion perffaith a chofroddion gwyliau.

Ymlaciwch a mwynhewch wrth i chi grwydro ein siopau cyfeillgar, stondinau ac arcedau, i gyd wrth fwynhau awyr iach y môr. Mae yna hefyd ffair a llithren y bydd plant iau yn ei charu – mae’r rhain wedi’u lleoli tua hanner ffordd i lawr y pier. Neu beth am fynd am dro ar ein holwyn ferris o’r radd flaenaf?

Caniateir pysgota ar hyn o bryd ar Lwyfan Glanio’r Pier am 8am – 8pm. Mae Trwyddedau Pysgota Dydd ar gael o’r Caffi yn Pier Head am £5.00 y pen, ar sail y cyntaf i’r felin.

Mae Pier Llandudno ar agor drwy gydol y flwyddyn o 10am (yn amodol ar y tywydd), ac ar agor tan 10:30pm yn ystod y tymor brig.

Our locations

locations on map

Discover More

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1