Cyfartaledd hyd: 3 awrs

Amwynderau

  • Bwyd
  • Parcio

Mae Parc Coed y Sipsiwn ger Caernarfon yn un o’r atyniadau chwarae gorau i deuluoedd yng ngogledd Cymru. Gydag amrywiaeth eang o bethau i’w gwneud sy’n addas i bawb, byddwch yn siŵr o gael diwrnod llawn hwyl. Dyma’r unig atyniad yn Eryri sy’n cyfuno hud y tylwyth teg â swyn anifeiliaid mewn lleoliad naturiol deniadol sy’n cwmpasu 20 erw o goetir hyfryd.

Pan fyddwch chi’n ymweld â ni, gallwch gyfarfod â llawer o anifeiliaid, fel alpacas a mulod, mynd ar daith ar Drên Woody neu roi cynnig ar un o’n gemau teuluol. Os ydych chi wedi gwirioni ar fyd dychymyg, ewch i weld a allwch chi ddod o hyd i’n holl dylwyth teg yn yr helfa arbennig! Peidiwch ag anghofio pacio eich esgidiau glaw ar gyfer y daith drwy’r coed a gallwch ysgrifennu am eich dymuniadau ar gyfer Tywysoges y Tylwyth Teg. Gall plant llawn bywyd losgi eu hegni drwy redeg fel y mynnan nhw yn ein mannau chwarae y tu allan, neu wneud cerddoriaeth yn ein tŷ coeden.

Gydag alpacas, trenau, tylwyth teg, cyfle i chwarae yn yr awyr agored a llawer iawn mwy …y cyfan mewn coetir naturiol hyfryd… rydym yn eich gwahodd i ddod i fwynhau a chreu atgofion gwyliau melys ym Mharc Coed y Sipsiwn.

Discover More

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1