Amwynderau

  • Llety
  • Bwyd
  • Trydan
  • Parcio
  • Cyfeillgar i gŵn

Mae Parc Gwyliau Carafanau a Cherbydau Gwersylla Greenacres Haven ger Porthmadog yn cynnig llety gwersylla a charafanau sefydlog ar lan y môr. Mae gennym bwll nofio dan do wedi ei wresogi ac rydyn ni’n cynnig llu o weithgareddau i blant, o saethyddiaeth a golff antur i arcêd wych.

Rydyn ni wedi ein lleoli gerllaw harddwch syfrdanol Penrhyn Llŷn ac mae gennym fynediad uniongyrchol at draeth eiconig y Graig Ddu – traeth llydan gyda thywod mân a phyllau glan môr i’w harchwilio. Mae pob un o’r nodweddion hyn yn ein gwneud ni’n ganolbwynt gwych ar gyfer gwyliau sy’n cynnwys atyniadau lleol, gweithgareddau cyffrous a golygfeydd darluniaidd Pen Llŷn ac Eryri. Gan hynny, rydyn ni’n gwahodd teuluoedd ifanc, cyplau, cerddwyr a hyd yn oed eich ffrindiau ar bedair coes i ymuno â ni a chreu atgofion am oes.

Mae gennym Far Marina newydd sbon, sy’n lle perffaith i bawb fwynhau adloniant. Neu, os hoffech chi gael hoe o goginio, beth am fwynhau pryd o fwyd yn y Bwyty Mash & Barrel, neu fwyd i fynd o’n siop Pysgod a Sglodion ar y safle, neu pizza wedi ei goginio’n ffres o’n siop Papa John’s newydd sbon.

Gwnewch Barc Gwyliau Greenacres yn ganolbwynt perffaith i chi archwilio rhyfeddodau amserlen Eryri 360.

Discover More

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1