Amwynderau

  • Llety
  • Bwyd
  • Parcio
  • Trydan

Yng ngwesty pedair seren y Gadlys ar Ynys Môn cewch fwynhau lliwiau glas trawiadol y môr, sy’n ymestyn o’n drws draw at y gorwel, yn ogystal â gwyrddni’r cefn gwlad o’n cwmpas. Ymlaciwch yn un o’n 14 o ystafelloedd gwely en-suite, pob un yn cynnwys yr holl fwynderau hanfodol y byddwch chi eu hangen, gyda décor tawel a ffres a fydd wrth eich bodd.

Eisteddwch i fwynhau pryd o fwyd blasus yn ein Bwyty ‘Bay View’, gydag addewid o ddanteithion arbennig. Neu beth am fwynhau diod ym mar chic y gwesty, lle cewch ddewis arbennig o winoedd a chwrw.

Fodd bynnag, fydd eich arhosiad ar Ynys Môn byth yn ddigon, oherwydd ni waeth pa adeg o’r flwyddyn y byddwch chi’n ymweld â’r ynys, mae cymaint i’w weld a’i wneud yma. Ewch i weld y cestyll trawiadol, yr hen harbyrau llawn cymeriad, y siambrau claddu hynafol a’r nifer o amgueddfeydd ac orielau cyfagos. Ailgysylltwch â byd natur ar y llwybrau bywyd gwyllt niferus neu beth am fentro ar y dŵr i fwynhau amrywiaeth o weithgareddau, o hwylio i sgwba-blymio.

I’r rhai sy’n awyddus i fynd am dro, mae digonedd o deithiau cerdded i’w cael, gyda rhai’n cychwyn o’n drws cefn. Mae bron y cyfan o arfordir Ynys Môn wedi ei ddynodi’n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.

Discover More

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1