Cyfartaledd hyd: 2 awrs

Amwynderau

  • Parcio
  • Cyfeillgar i gŵn

Mae’r Mynydd Gwefru wedi cau ar hyn o bryd, ond mae First Hydro wedi amlinellu ei gynlluniau i adnewyddu Canolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru yn Llanberis, gyda’r nod o ddarparu profiad atyniadol a difyr i ymwelwyr a darparu adnoddau hwylus i ddefnyddwyr a fydd yn apelio at ymwelwyr a grwpiau addysgol fel ei gilydd.

Bydd yr adeilad newydd yn cael ei ddylunio’n gynaliadwy, yn effeithlon o ran ynni ac yn cyd-fynd â’r amgylchedd a’r tirwedd lleol. Bydd cyfleusterau llawer gwell ar gyfer y gymuned yno hefyd.

Er ein bod ni wedi cau, mae’r cyfleusterau parcio ceir yn dal yn agored at ddibenion cyhoeddus ac mae’r peiriant parcio yn derbyn taliadau â cherdyn erbyn hyn.

Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â’r Mynydd Gwefru drwy: communityhelp@electricmountain.co.uk

Discover More

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1