Amwynderau

  • Bwyd

Mae Tafarn yr Eryrod yn dafarn Gymreig draddodiadol ym mhen deheuol Llyn Tegid ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae digon o ddewis yn ein bar, sy’n enwog am ei gwrw lleol a’n detholiad o winoedd gwych. Ategir hynny yn ein hystafell fwyta, sy’n ddelfrydol ar gyfer tamaid sydyn o fwyd neu achlysuron arbennig.

Mae cig eidion, cig oen, porc, wyau a chynnyrch ffres cartref (o’n fferm ein hunain) yn cael lle anrhydeddus ar ein bwydlenni, ac mae’r rhan fwyaf o’n cyflenwyr bwyd eraill yn lleol hefyd. Rydyn ni’n dafarn deuluol, yn ymfalchïo yn ein hawyrgylch cyfeillgar, croesawgar, a’r cariad rydyn ni’n ei roi tuag at ein prydau cartref.

Ymlaciwch ar ôl anturiaethau’r diwrnod mewn tafarn â distiau isel go iawn o flaen ein tân agored. Mae croeso i deuluoedd, cŵn (croeso i gwn yn y podiau tu allan, nid tu mewn i’r dafarn), cerddwyr a beicwyr sy’n teithio ar lwybr Eryri 360 neu sy’n mynd ar Reilffordd Llyn Tegid. Dewch i mewn am ddiod a thamaid i’w fwyta… rydych chi’n siŵr o gael croeso cynnes Cymreig yma.

Maes parcio yn y cefn a Wi-Fi ar gael.

Discover More

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1