Cyfartaledd hyd: 1 awr 30 munuds

Amwynderau

  • Parcio
  • Cyfeillgar i gŵn

Yn 27 milltir o hyd, mae rheilffordd Dyffryn Conwy yn cynnig un o’r profiadau hyfrytaf ar drên yng ngwledydd Prydain. Rhwng y man ymadael yn Llandudno a phen eich taith yn Blaenau Ffestiniog, mae amrywiaeth syfrdanol o olygfeydd yn datblygu y tu allan i ffenestr y cerbyd.

Wrth adael Llandudno, byddwn yn pasio’r castell hanesyddol yng Nghonwy, ac yn teithio ar hyd ymyl aber afon Conwy sy’n llawn bywyd gwyllt, ar lethrau graddol sy’n gartref i Draphont dramatig Gethin.

Ar eich taith, cewch gip ar dirweddau tylwyth teg, Castell trawiadol o’r 12 ganrif yn Nolwyddelan yn ogystal â’r hen chwareli, traciau, fforestydd a chopaon Eryri, cyn mynd i galon y mynyddoedd a dod allan ym Mlaenau Ffestiniog.

Gallwch fynd oddi ar y trên ac ailymuno’n diweddarach i brofi atyniadau anhygoel a’r llu o lefydd diddorol i’w gweld, mannau aros a mannau bwyta. Mae’r hyblygrwydd a’r dewis hwn yn golygu ein bod yn rhoi cyfle o ddifri i chi dreulio diwrnod llawn yma fel rhan o’ch amserlen Eryri 360.

Our locations

locations on map

Discover More

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1