Cyfartaledd hyd: 3 awrs

Amwynderau

  • Llety
  • Bwyd
  • Parcio
  • Cyfeillgar i gŵn

Mae morlyn tonnau ar y tir Parc Antur Eryri yn ganolfan anturiaethau anhygoel yng nghanol byd natur yn nyffryn hyfryd afon Conwy. A ninnau’n un o’r deg gweithgaredd adrenalin gorau yn Eryri, rydyn ni o fewn cyrraedd hawdd o Gonwy, Llandudno a Betws y Coed.

Mae’r Parc Antur yn gartref i forlyn syrffio mewndirol cyntaf y byd, lle mae’r tonnau wedi eu creu gan bobl ar gefndir o fynyddoedd a fforestydd. Mae gennym hefyd gyfleuster ‘Adrenalin dan do’ cyffrous, sy’n atgyfnerthu ein statws fel un o’r atyniadau pob tywydd gorau i’r teulu sydd i gyd ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Os ydych chi’n chwilio am un o’r mannau gorau i aros ger Conwy, yna rydyn ni’n cynnig podiau glampio cyfforddus, a gall ein holl ymwelwyr fwyta, yfed a mwynhau cynnyrch lleol blasus yn ein bwyty ar ein glanfa, gyda’r deli, y bar a’r gegin.

Mae modd syrffio o fis Mawrth i fis Rhagfyr, ac mae’r anturiaethau dan do a chwarae meddal yn agored drwy’r flwyddyn.

SYRFFIO MEWNDIROL A PHADLFYRDDIO TRA’N SEFYLL
Mae tonnau mewndirol Parc Antur Eryri yn un o ryfeddodau arloesol y byd yng ngogledd Cymru.
Syrffio a phadl fyrddio tra’n sefyll am gyn lleied â £35, 5 oed a hŷn

ADRENALIN DAN DO
Mae’r cawr hwn o antur yn ddiwrnod allan i rai o bob oedran sy’n chwilio am gyffro, beth bynnag fo’r tywydd. Mae Adrenalin dan do ar gyfer plant 5 oed a hŷn, am gyn lleied â £12. Tocynnau mynediad i’r Caffi Chwarae meddal am gyn lleied â £5.

Discover More

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1